top of page
  • Foto van schrijverPaul Heymans

Attest nr.8: Wat is de elektrische keuring?

Welkom bij Heymans Vastgoed en onze tweewekelijkse blogpost!


Elke week nemen we een onderwerp uit de vastgoedwereld onder de loep. Vorige week besproken we de wetgeving rond 'onroerend erfgoed'. Deze week kijken we naar ons achtste cruciaal attest bij de verkoop van een woning: de elektrische keuring.


In Vlaanderen is het verplicht om een elektrische keuring te laten uitvoeren bij de verkoop van een woning. In deze blogpost zullen we uitleggen wat de elektrische keuring inhoudt, hoe het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) van belang is en waarom deze belangrijk is bij de verkoop van uw woning.

Elektrische keuring in Vlaanderen

Wat houdt het in?

De elektrische keuring is een procedure waarbij een erkend keuringsorganisme de elektrische installatie van een woning inspecteert en controleert op veiligheid en naleving van de huidige normen. Tijdens de inspectie worden verschillende aspecten beoordeeld, zoals de zekeringkast, de nodige beveiligingen en de aanwezigheid van een differentieelschakelaar. Na de keuring ontvang je een attest met de conformiteit van de installatie en de eventuele inbreuken. Het doel van de inspectie is om potentiële gevaren te identificeren en ervoor te zorgen dat de elektrische installatie voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Na de keuring ontvangt je een attest met de conformiteit van je installatie, de eventuele inbreuken en naargelang de conformiteit de datum tegen wanneer de keuring opnieuw moet worden uitgevoerd.


Wat is de wetgeving?

In Vlaanderen is de elektrische keuring bij de verkoop van een woning wettelijk verplicht volgens het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties). Het AREI is een reglement dat de veiligheidsvoorschriften bevat waaraan elektrische installaties moeten voldoen. Het reglement werd ingevoerd in 1981 en zijn van toepassing op elektrische installaties die na 1 oktober 1981 geplaatst zijn. Het is verplicht uit te voeren bij

  • ingebruikname van een nieuwe installatie,

  • uitbreiding van de installaties

  • periodiek om de 25 jaar voor bestaande installaties

  • de verkoop van een woning.

Het reglement heeft betrekking op alle aspecten van elektrische installaties, inclusief ontwerp, aanleg, gebruik en onderhoud. Deze voorschriften zijn essentieel om elektrische gevaren, zoals kortsluiting, brand en elektrocutie, te voorkomen.


Wat is het belang?

De elektrische keuring is van groot belang bij de verkoop van een woning, zowel voor de verkoper als de koper. Voor de verkoper biedt het een garantie dat de elektrische installatie in orde is en voldoet aan de veiligheidsnormen. Dit kan het vertrouwen van potentiële kopers vergroten en de verkoopkansen van de woning verbeteren. Bovendien kan een positief keuringsverslag dienen als bewijs van conformiteit bij eventuele geschillen na de verkoop.


Voor de koper is de elektrische keuring eveneens van groot belang. Het verschaft hen inzicht in de staat van de elektrische installatie en eventuele risico's die ermee gepaard gaan. Gebreken of tekortkomingen die worden geïdentificeerd tijdens de keuring kunnen leiden tot onderhandelingen over de prijs of zelfs tot het afzien van de aankoop als de kosten voor herstellingen te hoog zijn. Het zorgt er dus voor dat de koper een weloverwogen beslissing kan nemen en zijn veiligheid kan waarborgen.


Bij de aankoop van een woning kun je een keuring ontvangen die conform of niet-conform is. Houd dan rekening met de volgende termijnen:


1. Conforme elektrische installatie

Super! Je moet geen werken meer uitvoeren aan de installatie en kan deze gewoon verder gebruiken. Vergeet niet om rekening te houden met de periodieke keuring!


2. Niet-conforme elektrische installatie

- Elektrische installatie na 1 oktober 1981: Als de elektrische installatie niet voldoet aan het AREI, heeft de koper 12 maanden de tijd om de installatie in orde te brengen en opnieuw te laten keuren door hetzelfde erkend keuringsorganisme dat de eerste keuring uitvoerde. Deze termijn gaat in op de dag dat de keuring werd uitgevoerd.


- Elektrische installatie voor 1 oktober 1981: In dit geval heeft de koper 18 maanden de tijd om de installatie in orde te brengen en opnieuw te laten keuren. Deze termijn gaat in op de dag dat de akte van verkoop wordt ondertekend. De koper kan voor deze keuring zelf een erkend keuringsorganisme naar keuze aanduiden.


Wanneer nodig?

De keuring moet uiterlijk worden voorgelegd op het moment dat de authentieke akte wordt verleden. Het is echter aan te raden om de keuring eerder te laten uitvoeren, zodat je potentiële kopers tijdens de bezoeken ter plaatse kunt informeren over de conformiteit. Dit voorkomt discussies of onaangename situaties wanneer je kopers verzekerd van de conformiteit, ze een bod doen en dan blijkt dat je het mis had.


Conclusie?

De elektrische keuring is een cruciaal attest bij de verkoop van een woning in Vlaanderen. Het zorgt voor de veiligheid van zowel de verkoper als de koper en versterkt het vertrouwen in de elektrische installatie van de woning. Het AREI en de vereiste herkeuringen bij niet-conformiteit spelen een belangrijke rol bij de verkoop van een woning, aangezien niet-conformiteit vaak gepaard gaat met bijkomende kosten waarmee rekening moet worden gehouden.


Bij Heymans Vastgoed vragen we al de nodige attesten aan, waaronder de elektrische keuring, en nemen we al de opzoekkosten op ons. Wij adviseren zowel u als potentiële kopers over de resultaten van deze opzoekingen.0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Yorumlar


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! 

Bedankt voor het abonneren!

bottom of page