top of page
  • Foto van schrijverPaul Heymans

Attest nr.4: Wat is het bodemattest?

Bijgewerkt op: 5 mei 2023

Welkom bij Heymans Vastgoed en onze wekelijkse blogpost!


Elke week nemen we een onderwerp uit de vastgoedwereld onder de loep. Vorige week besproken we het kadastraal uittreksel. Deze week kijken we naar ons vierde cruciaal document bij de verkoop van een woning: het bodemattest. Wat is dat nu precies? En waarom heb je het nodig?


Wat houdt het in?

In Vlaanderen is het bodemattest een document dat aangeeft of een bepaald (bebouwd) perceel, of de bodem eronder, mogelijk verontreinigd is. Het doel van het bodemattest is om potentiële kopers en eigenaars van gronden te informeren over de bodemkwaliteit van het perceel en eventuele risico's voor de gezondheid en het milieu te vermijden.


Het bodemattest wordt uitgegeven door OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. OVAM is de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het afval- en materialenbeheer in Vlaanderen. Naast het uitgeven van bodemattesten is OVAM ook verantwoordelijk voor het opsporen en saneren van bodemverontreiniging. Indien OVAM informatie ontvangt over risicoactiviteiten op een grond, een melding van een schadegeval, of een andere vorm van mogelijke vervuiling, wordt de grond opgenomen in het grondeninformatieregister of GIR.


Bij de verkoop van een (bebouwde) grond moet men het bodemattest aanvragen via een digitaal loket of via de post. Daaropvolgend verstuurt OVAM de resultaten van de opgevraagde gronden. Het bodemattest kan verschillende resultaten weergeven:

  1. De grond is niet opgenomen in het GIR, ook wel 'blanco' genoemd.*

  2. De grond is opgenomen in het GIR, maar is geen risicogrond.

  3. De grond is opgenomen als een risicogrond in het GIR: dit betekent dat er een risico-activiteit plaatsvindt of heeft plaatsgevonden op de grond.

*Opgelet: dit betekent niet noodzakelijk dat er geen verontreiniging kan zijn in de grond. Het kan goed zijn dat OVAM hier niet van op de hoogte is. Er zal dus altijd een risico zijn, echter is dit moeilijk te achterhalen zonder bodemonderzoek.


Indien de grond wordt geïdentificeerd als risico-grond, zal er verplicht een oriënterend bodemonderzoek moeten plaatsvinden. Dit onderzoek, opgemaakt door een erkende bodemsaneringsdeskundige, zal uitspraak doen of de grond al dan niet verontreinigd is.


In het geval dat het bodemattest aangeeft dat er sprake is van verontreiniging, zal OVAM adviseren over de nodige maatregelen om de bodem te saneren. Dit kan variëren van eenvoudige maatregelen zoals het verwijderen van vervuilde grond tot uitgebreide saneringstrajecten die vele jaren kunnen duren en heel wat geld kunnen kosten.


Wat is het belang?

Het bodemattest is een belangrijk document bij de verkoop van een perceel of gebouw in België. In feite is het zelfs een wettelijk verplicht document dat de verkoper moet voorleggen aan de potentiële kopers en notaris. Het wordt aangeraden niet te wachten om dit attest aan te vragen, aangezien het reeds bij ondertekenen van de onderhandse verkoopovereenkomst aanwezig dient te zijn.


Zoals hierboven vermeld, informeert het bodemattest over de bodemkwaliteit van een grond. Is het attest 'blanco', kan de overdracht* doorgaan zoals voorzien. Echter indien er een risico wordt vastgesteld, kan de overdracht niet meer plaatsvinden tot er een definitieve uitspraak is van de saneringsdeskundige. Deze uitspraak kan tot gevolg hebben dat er geen overdracht mogelijk is tot na de sanering, of dat de overdracht pas kan doorgaan mits aan strikte voorwaarden en eventuele borgstellingen wordt voldaan. Bespreek daarbij de opties met de koper/verkoper om, in dit geval, tot een correcte overeenkomst te komen.

*Met overdracht wordt hier bedoeld: verkoop, ruil en schenking onder levenden. Niet van toepassing bij verwerving via een legaat of erfenis.


Geldigheidsduur

Vaak wordt gezegd dat de geldigheidsduur van het bodemattest één jaar is. Dit is niet correct! Voor niet-risico/'blanco' gronden blijft een bodemattest geldig zolang de toestand van het terrein hetzelfde blijft en zolang:

  • administratieve gegevens (bv. perceelnummer) niet wijzigen

  • milieutechnische gegevens (bv. ten gevolge van een bodemverontreiniging) niet wijzigen.

In de praktijk is de regel dat bij elke nieuwe overdracht een nieuw bodemattest wordt aangevraagd.

Voor risicogronden hangt de geldigheid ook af van de geldigheid van het oriënterend bodemonderzoek.


Conclusie?

In conclusie is het bodemattest een belangrijk en wettelijk verplicht document voor de verkoop van (bebouwde) gronden in Vlaanderen. Het geeft informatie over de bodemkwaliteit van het perceel en eventuele risico's voor de gezondheid en het milieu. Daarbij is het zeer belangrijk om als koper steeds de resultaten van het bodemattest door te nemen om onvoorziene situaties, zoals langdurige saneringstrajecten en saneringskosten, te vermijden.


Wil je nog meer te weten komen over het bodemattest? Bekijk dan zeker Vlaanderen.be/bodemattest.


Bij Heymans Vastgoed vragen wij al de nodige attesten aan, waaronder het bodemattest, en nemen wij de kosten op ons. Wij adviseren zowel u als potentiële kopers over de resultaten van het bodemattest.

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! 

Bedankt voor het abonneren!

bottom of page